Råd og fakta om computerspil

Medierne har fokus på dem. Vi hører om, hvordan computerspil giver gode familieoplevelser, er sociale og sjove aktiviteter blandt børn og unge men også kan tage overhånd i hverdagen. Vi har samlet en række informationer, som giver indsigt i computerspillernes univers.

Find gode råd og viden om mange aspekter ved det at spille computerspil - fra små børns ivrige klikken til mere dybtliggende problemstillinger som ældre børns brug af piratkopier. Du kan også få gode råd til børns liv på nettet og hverdag med mobilen.

Hvordan får man etableret en god dialog og ændret på spillevaner, der opleves som problematiske?
Sammen med Center for Ludomani har Medierådet for Børn og Unge drøftet følgende råd til forældre og voksne, der oplever børn med et problematisk spilforbrug:
- Synliggør spillet. Tal med barnet om spillet, skriv tidsforbruget ned osv.
- Fjern den fysiske adgang til spillet (flyt fx computeren ud af børneværelset).
- Find på alternativer til spillet (Spørg fx: ”Hvad lavede du før, du begyndte at spille computerspil?”)

Herudover har Medierådet for Børn og Unge har udarbejdet otte gode råd til, hvordan man kan handle i forskellige situationer, hvor computerspil er i fokus, og hvor far, mor og børn måske ikke altid er enige. Rådene skal ses som inspiration i hverdagen og ikke som en tjekliste for ’god’ computerspilspolitik.

ENGAGER DIG
Engager dig i dit barns spilverden. Tal
sammen om det, dit barn oplever gennem
computerspillet. Hjælp dit barn til
at forholde sig realistisk til spillet, han eller
hun ser og hører. Spil gerne sammen
med dit barn.

LÆR AF DIT BARN
Ved computeren er det ofte børnene,
som er eksperter. Du kan også lære af dit
barn, som ved meget fra kammeraterne
og skolen.

LAV AFTALER
Lav aftaler med dit barn om
hvor meget, der må spilles. Indfør fx spilstop
en time før sengetid eller spilfri
hyggeaftener for hele familien.

STIL COMPUTEREN FREMME
Stil computeren eller spilkonsollen i
køkken-alrum eller stue. Så kan
du bedre tage del i dit barns interesser,
og du ved, hvad der spilles.

LAV ANDRE AKTIVITETER
Det er godt at holde pause fra skærmen.
Spiller børn i mange timer, har de brug
for at røre sig. Børn, som keder sig uden
computerspil, har brug for andre lige så
spændende aktiviteter i deres fritid.

KEND SPILLENE
Tjek aldersmærkninger og sæt grænser
for, hvilke typer af spil, du synes, dit barn
må spille. Rådfør dig med andre, som
kender til spil og husk, at piratkopier ikke
er aldersmærkede.

TAL MED ANDRE FORÆLDRE
Tal med andre forældre om deres holdninger
til og regler for computerspil. Del
erfaringer om spillevaner og spilpolitik
med hinanden.

VÆR ET FORBILLEDE
Selvom du ikke selv spiller, kan du godt
være et forbillede. Dan dig en holdning
om spil og tal med dit barn om det.