Rapport: EU Kids Online II

EU Kids Online II har udsendt den afsluttende rapport om europæiske børn og unges oplevelser og praksis online. Her kan du læse om, hvor mange børn og unge der er online, hvilke teknologier de bruger, deres brug af sociale netværk, mobning, sikkerhed, forældrenes rolle og meget mere.

25.142 børn og unge i alderen 9-16 år og deres forældre er blevet interviewet om deres brug af internettet og ny teknologi.

Deltagerne i den fælles europæiske undersøgelse EU Kids Online II kommer fra 25 forskellige europæiske lande, og den afsluttende rapport giver blandt andet viden om de muligheder og risici, som børn og unge kan møde online. Der sættes spot på børn og unges oplevelser på nettet og på, hvordan de håndterer de mange udfordringer, som hverdagen med digitale medier rummer.

Rapporten viser store forskelle blandt de europæiske lande, eksempelvis er Danmark kendetegnet ved et omfattende brug af internettet og ny teknologi blandt børn og unge. Med et højt forbrug af nettets mange muligheder, følger en øget risiko for at møde indhold eller få oplevelser, der kan være generende. Men rapporten pointerer, at evnen til at håndtere denne risiko tilsvarende styrkes gennem et øget brug af internettet.

Undersøgelserne viser også, at digital mobning er blandt de risici, som har størst påvirkning i forhold til børn og unges hverdag med nettet. Risici øges jo mere børn og unge benytter nettet; men rapporten understreger, at der er langt fra risici til, at børn og unge bliver generet/lider skade - det som på engelsk betegnes med ordet 'harm'. For forskningen viser også, at børn og unges evne til at håndtere de forskellige risici tilsvarende øges gennem deres brug af nettet.

Rapporten kommer med en række  anbefalinger til forskellige aktører heriblandt lovgivende myndigheder, industrien, undervisere, forældre, børn samt anbefalinger til organisationer, der på forskellig vis arbejder med at fremme en positiv og ansvarlig brug af nettet og de nye teknologier blandt børn og unge.

Du kan læse meget mere om undersøgelsens resultater og konklusioner i den afsluttende rapport for EU Kids Online II. Rapporten er på engelsk, og du kan downloade den her (pdf).

EU-Kids-Online-450