Sex, hævn og video - børn og unges deling af intimt billedmateriale

Antologi 2016
Turbine Forlaget med støtte fra Medierådet for Børn og Unge

I antologien beskrives det hvordan delingen af intimt billedmateriale er sat i system, og hvor udbredt udvekslingen af materialet er blandt unge i almindelighed. Der gives også masser af input og ideer til det forebyggende arbejde. Antologien er udgivet af Forlaget Turbinen i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge.