Sikker Internet Dag 2014

I dag fejres Sikker Internet Dag (SID) i mere end 100 lande på verdensplan under sloganet: ”Let’s create a better Internet together”.

I Danmark fokuserer Center for Digital Pædagogik, Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge i fællesskab på internettet og de digitale mediers potentiale for børn og unges kompetenceudvikling, kreativitet, kommunikation, netværksdannelse og mulighed for at modtage onlinerådgivning.Online rådgivning og chat medvirker til digital trivsel

Online rådgivning og chat medvirker til digital trivsel

Center for Digital Pædagogiks onlinerådgivningstilbud, Cyberhus, er dagligt i kontakt med børn og unge gennem chats, brevkasser og blogs. Kontakten omhandler de tanker og bekymringer, der fylder i ungdomslivet både online og offline. I anledning af SID 2014 inviterer Cyberhus de unge til en modereret gruppechat, hvor de unge selv får mulighed for at diskutere deres bud på et positivt, sikkert og socialt internet. Desuden kan de unge via Cyberhus bloggen få viden om Center for Digital Pædagogiks projekt Kode Klub, der handler om at få børn og unge til at dykke ind bag de digitale medier og selv lære at kode spil og programmer. Se mere på www.cyberhus.dk

Viden og værktøjer til skoler, fritidsinstitutioner og forældre

Børn og unges digitale kompetencer og trivsel kræver støtte og vejledning af de voksne i børnenes hverdag. Som markering af SID 2014 sættes der et ekstra fokus på, at viden og værktøjer om børn og unges online hverdagsliv når ud til lærere, pædagoger, SSP’er og forældre. På dagen lancerer Red Barnet et nyt modul om konflikthåndtering på www.sikkerchat.dk, hvor tilbud om temaer til diskussioner i klassen og materialer til forældremøder også er tilgængelige. Et nyt tiltag er ligeledes det fælles materiale fra Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge under titlen: ”Digital dialog i skolen”. Materialet giver inspiration til lærere, pædagoger, elever, ledelse og forældre til i fællesskab at sætte skolens digitale kultur og trivsel på dagsordenen. "Digital dialog i skolen" er midlertidigt utilgængeligt.

Børn og unges digitale hverdagsliv

Medierådet for Børn og Unge markerer SID 2014 med et debatmøde, hvor spørgsmålet om, hvad god spilkultur for børn og unge behandles af bl.a. fagfolk fra skoler og fritidsklubber, forældre, børne- og ungdomsorganisationer og spilindustri. Debatmødet tager udgangspunkt i en ny undersøgelse om de 7-12-åriges brug af og viden om computerspil og sociale medier, som Medierådet for Børn og Unge har lavet sammen med DR Medier Børn.

I forlængelse af SID 2014 inviterer Medierådet for Børn og Unge d. 19/2 til Cryptoparty for unge. Arrangementet udspringer af tænketanken Digitale Unge (www.digitaleunge.dk) og afholdes i samarbejde med DI ITEK, Datalogisk Institut Københavns Universitet og Bit Bureauet. Til cryptopartyet kan elever fra 7.-10.klasse, gymnasier samt fritidsklubber få viden og værktøjer til at kunne kontrollere deres personlige data online og digitale identitet. Læs mere om arrangementet og tilmelding på www.medieraadet.dk.

Sikker Internet Dag i hele verden

Sikker Internet Dag er en årlig international kampagne, der fejres over hele verden. Formålet er at sætte fokus på den positive og ansvarlige brug af internettet og nye online teknologier blandt børn og unge. Kampagnen har løbet siden 2004 og antallet af deltagerlande rundede sidste år de 100. Dagen organiseres af Insafe og er støttet af EU's Safer Internet Plus Programme. I Danmark organiseres dagen af Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik.

Sikker Internet Dag 2014: www.sikkerinternetdag.dk   

Kontakt for yderligere information:

Cyberhus – pædagogisk koordinator Niels Christian Bilenberg tlf. 86 37 04 00 

Sikkerchat – seniorrådgiver Jon Kristian Lange tlf. 30 51 09 29

Medierådet for Børn og Unge – projektleder Lisbeth B. Holmegaard tlf. 33 74 36 07