Skal skolen være et digitalt dannelsessted?

På Sikker Internet Dag 2013 satte Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik fokus på folkeskolens og fagfolkenes digitale dilemmaer og udfordringer i deres arbejde med børn og unge. Workshoppen "Digitale verdener - digitale dilemmaer" skabte afsæt for en kvalificeret debat om folkeskolens tilstedeværelse og ansvar på de digitale medier.

De digitale medier har stor indflydelse på børn og unges liv, og mulighederne for at anvende de digitale medier i skolen er mange. Lærere og pædagoger er positive over for at benytte de digitale medier i deres arbejde, men de oplever det ofte som at træde ind på en problematisk og dilemmafyldt arena. Dette billede tegnede sig under indsamlingen af erfaringer fra fagfolk på børne- og ungeområdet bl.a. via en rundspørge blandt ca. 400 lærere fordelt over hele landet. Spørgsmål om ansvar, ophavsret og retten til privatliv i den digitale sfære for både lærere og elever dukker gang på gang op, når skolen tager del i børn og unges aktiviteter på de digitale medier.

”Jeg har simpelthen valgt Facebook fra, så støder jeg ingen ved at sige nej. Flere forældre har villet være venner, og det var befriende at kunne sige, at Facebook var jeg ikke på.”

Indsamlingen af erfaringer blev fulgt op af en workshop under titlen "Digitale verdener - digitale digilemmaer" i forbindelse med Sikker Internet Dag 2013. En række indbudte fagfolk på børne- og ungeområdet (lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelsesmedlemmer og interesseorganisationer) debatterede folkeskolens og fagfolkenes digitale dilemmaer og udfordringer i deres arbejde med børn og unge.  Workshoppen er desuden udgangspunkt for et videre arbejde med et oplysnings- og inspirationsmateriale til landets skoler og skolefritidsordninger. Et materiale, der på sigt også kan målrettes andre fagpersoners arbejde med børn og unge i fx fritidsklubber, ungdomssskoler og foreninger.

Inspirationskataloget lanceres digitalt og som hæfte i september 2013.

Læs resultatet af rundspørgen og workshoppen i rapporten "Digitale verdener - digitale dilemmaer"