Spil er børns sociale medier

Ny undersøgelse viser, at 7-12årige ikke primært bruger de voksnes sociale medier som Facebook og Twitter, men i stedet i høj grad er sociale, når de spiller.

Undersøgelsen, som er gennemført af Medierådet for Børn og Unge og DR Medier i efteråret 2013, er en kvalitativ undersøgelse blandt 7-12-årige børn og deres forældre. Den er forestået af DR Medieforskning i samarbejde med TNS/Gallup, og viser blandt andet, at børnenes medieaktiviteter hovedsageligt foregår ved at spille spil via forskellige platforme og derigennem introduceres til at være sociale på et medie.

Piger og drenge er forskellige – også når det gælder det sociale på medier

Børn bruger spil til at være sociale. Og for børn hænger spil og sociale medier sammen på flere måder. Dels bruger børnene spil som sociale medier, det vil sige, til at kommunikere med deres netværk. Og dels er flere af spillene kun tilgængelige via sociale medier, hvorfor børnene efterhånden opretter profiler til det formål. De starter med at spille og gradvist begynder de at bruge spillene til at kommunikere med deres netværk og andre spillere. Drengenes kommunikation vedbliver i høj grad at være omkring selve spillet, hvorimod pigerne efterhånden bruger de kendte spil til at kommunikere om følelser og ting, der rækker ud over selve spillet. Pigerne er derfor også de første til at bevæge sig fra spillene over på de klassiske sociale medier. Især de billedbårne sociale medier er her de første og vigtigste for de store piger, hvor der er plads til en mere moden leg med identitet og dyrkelse af det nære samvær med andre. Drengene følger først trop senere, men spillene fortsætter med at have en betydelig plads i børnenes hverdagsliv.

Spil og sociale medier er børne- og ungdomskultur i dag

For børn er sociale medier et spil – og spil er et socialt medie. Børn bevæger sig behændigt mellem flere platforme og sociale kontekster. De spiller alene eller med hinanden, de chatter, de skyper, deler billeder og ser videoer af andre der er gode til det, de gerne selv vil mestre. Undersøgelsen afdækker, at børnene er ret godt med mediemæssigt og at de tager den adfærd, de har i den fysiske verden, med ind i de digitale dimensioner – og omvendt. Børn bruger de kanaler de har til rådighed til at kommunikere om det, der interesser dem.

”De danske børn taler i høj grad allerede flydende digitalt. Public service er for alle og skal ske på de platforme og via de kanaler, hvor børnene er – drenge som piger, tre-, syv eller elleveårige. Når børn bruger spil som sociale medier og i så høj grad lærer sammen via de digitale dimensioner, er det vigtigt, at DR sender, modtager og går i dialog med børnene via de medier, de betragter som deres egne. Desuden giver det public service en ny dimension ift. at det er nødvendigt, at vi medvirker til at gøre børn bevidste og kompetente til at kunne forstå og gennemskue de digitale medier og hvordan de indgår i det store digitale økosystem,” udtaler digital redaktør for DR Medier Børn, Marie Louise Hjerrild Poder.

Spil og sociale medier er blevet en vigtig del af børne- og ungdomskulturen. Børns spilvaner og generelle mediebrug stiller derfor ifølge Medierådet for Børn og Unge krav til forældrene, til skolen og fritidsinstitutionen:

”Undersøgelsen viser, at børnene etablerer en kultur omkring sociale medier på et tidligere tidspunkt end vi ellers har antaget. Det betyder, at de allerede her begynder at udvikle de kommunikative og sociale kompetencer, der skal til for at indgå i online fællesskaber. Men det betyder også, at det allerede er her normer for online adfærd etableres børnene imellem. Som forældre, lærere og pædagoger skal vi dels understøtte børnene i udviklingen af deres online kompetencer og dels hjælpe med at sætte normer for online adfærd til debat”, udtaler formand for Medierådet for Børn og Unge, Anne Mette Thorhauge.

I forlængelse af undersøgelsens resultater afholder Medierådet for Børn og Unge et debatmøde d. 11. februar 2014, hvor fagfolk på børne- og ungeområdet, forældre, spilbranchen og medieforskere diskuterer, hvad god spilkultur er for børn og unge. NB! Arrangementet er lukket for flere tilmeldinger.

Rapporten for undersøgelsen findes her: Tweens mellem spil og sociale medier

For yderligere information:

Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge, tlf. 61 27 20 97.

Marie Louise Hjerrild Poder, Digital redaktør, DR Medier Børn, tlf. 20 64 86 87.

Information om metode og analyse:

DR Medieforskning, Tina Skov Gretlund, tlf. 26 29 74 63.