SPILPOLITIK

Medierådet anbefaler i samråd med Ungdomsringen, at alle landets fritids-, junior- og ungdomsklubber udarbejder en medie- eller spilpolitik. Her kan klubben synliggøre deres pædagogiske overvejelser i valg af spil og unges spillevaner. Forældre kan også have gavn af at udarbejde en spilpolitik.

Spilpolitik i klubber og i hjemmet 
Med en spilpolitik formulerer pædagoger og forældre en fælles holdning til computerspil Fx kan fritids- eller ungdomsklubben diskutere spilpolitik på en pædagogisk dag og efterfølgende meddele forældrene eller pædagoger og forældre kan formulere en spilpolitik sammen på et forældremøde.  En spilpolitik kan for eksempel være en stillingtagen til, hvad der må spilles, hvornår der må spilles, og hvor længe der må spilles ad gangen. Det kan også være en procedure for, hvad der skal ske, når et nyt spil introduceres i institutionen. Skal alle forældre spørges? Skal det op på et pædagogisk møde?

Spilpolitikken kan bestå i en formulering af de positive aspekter, man ønsker at fremme som fx det sociale samvær omkring spillene eller indkøb af veludførte kvalitetsspil frem for ”billig merchandise”.
Spilpolitikken behøver ikke kun basere sig på negative aspekter som fx voldelige spil eller overdreven brug.

Du kan finde eksempler på spilpolitikker på Ungdomsringens hjemmeside her.  

Hvad kan man skrive

Ungdomsringen anbefaler, at man fx tager stilling til følgende punkter:

1. Hvad er institutionens overordnede syn på computerspil: Hvad opfattes som positivt, og hvad opfattes som negativt?

2. Hvor meget må spilaktiviteten fylde i hverdagen på institutionen?

3. Hvem afgør, hvilke spil, der skal spilles, og hvilken betydning tillægges PEGI mærkningen og andre aspekter i den forbindelse?

4. Hvilke konkrete regler skal der være for spilaktiviteten i klubben: Hvor lang tid må man spille ad gangen? Skal der tages særligt hensyn til pigerne? Skal der være spilfri dage?

Ungdomsringen
Ungdomsringen er interesseorganisationen for alle landets fritids- og ungdomsklubber. De arrangerer jævnligt kurser og temadage for medarbejdere i klubberne, der ønsker at inddrage computerspil i arbejdet. Her får man bl.a. vejledning i at formidle viden om computerspil til de unge og deres forældre samt værktøjer til at udarbejde en mediepolitik. Du kan læse mere om Ungdomsringen.