Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Mange lærere og pædagoger føler sig ikke klædt godt nok på til at arbejde med sociale medier i skolen. Denne udgivelse samler en række anbefalinger til fagprofessionelle, der gerne vil hjælpe deres elever godt på vej på de sociale medier.
 

Sociale medier bruges flittigt af børn og unge i hverdagen. De sociale medier er kommunikationskanal i børn og unges netværk samtidig med, at de fungerer som platforme for vidensdeling, produktion af materiale og underholdning. 

Meningerne om børn og unges brug af sociale medier er delte og onlineaktiviteterne bliver ofte set på som noget, der hører fritiden til. Udover at være en god og nem måde for børn og unge at holde kontakt til sine venner, har sociale medier også potentiale til at fremme samarbejde, motivation, læring og et godt undervisningsmiljø. 

Skolen har en vigtig rolle i at understøtte elevernes online hverdagsliv gennem undervisning i positiv og optimal brug af internettet og sociale medier. Det handler om at styrke elevernes kompetencer til at have kontrol over deres online privatliv, ansvarlig adfærd over for andre samt kritisk og etisk bevidsthed over for det indhold, de møder og deler.

Anbefalinger og undervisningsmaterialer

Materialet anbefaler emner, der er vigtige at forholde sig til som underviser inden og undervejs i brugen af sociale medier i undervisningen. Det drejer sig blandt andet om: privatliv, offentliggørelse af billeder og film, online adfærd og online venskaber mellem undervisere og elever. 

Dialogen med eleverne er vigtig, og der gives forslag til samtaleemner i klassen. Desuden henvises der til undervisningsmaterialer og viden om børn og unges mediebrug.

Anbefalingerne er seneste tiltag i projektet Digital dialog i skolen.

Udgiver:
Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og Børnerådet 2014

Kontakt:
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, lisbethh@dfi.dk