Digitale unge

"Digitale unge" er en tænketank, der sætter fokus på unges private og offentlige liv i det digitale rum med det formål at styrke samfundsdebatten på feltet. Find viden, undersøgelser og værktøjer.

De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv, og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer. Grænser, som vi før kunne sætte mellem sociale kontekster - skole og hjem, arbejde og fritid - og sociale roller som henholdsvis forælder og barn, lærer og barn, privat og professionel person, skrider og nye etableres. I dag navigerer børn såvel som voksne dagligt i digitalt forbundne rum, og dette kræver et fornyet fokus på kompetencer, omgangsformer, rettigheder og regler.

Derfor sætter Institut for Menneskerettigheder, DR, Digital Identitet, Forbrugerrådet og Medierådet for Børn og Unge i 2013 spot på de unges private og offentlige liv i et digitalt rum. Ideen er at skabe viden og debat, som kan danne grundlag for indsatser, der kan understøtte udviklingen af digitale kompetencer, ”empowerment”-strategier, samt generel oplysning om rettigheder i et digitalt samfund.

Første initiativ i indsatsen har været at kortlægge, via en repræsentativ undersøgelse, de unge og deres forældres brug af sociale medier, deres håndtering af privatlivet, når de bruger disse, og deres holdninger og bekymringer i forhold til privatlivets nye vilkår på de sociale medier.


Udgiver:
Institut for Menneskerettigheder, DR, Digital Identitet, Forbrugerrådet og Medierådet for Børn og Unge 2013

Kontakt:
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, lisbethh@dfi.dk


NB: Initiativet er fra 2013 og kan derfor indeholde informationer, som er forældet og links, der ikke længere duer.