Tweens mellem spil og sociale medier

Undersøgelse

Undersøgelsen, som er gennemført af Medierådet for Børn og Unge og DR Medier i efteråret 2013, er en kvalitativ undersøgelse blandt 7-12-årige børn og deres forældre. Den er forestået af DR Medieforskning i samarbejde med TNS/Gallup, og viser blandt andet, at børnenes medieaktiviteter hovedsageligt foregår ved at spille spil via forskellige platforme og derigennem introduceres til at være sociale på et medie.

Undersøgelse 2013, DR og Medierådet for Børn og Unge,