Unge, sex og internettet

Hvad ved vi om unge, sex og internettet, og hvordan forholder vi os til unges seksuelle relationer online? Rapporten Bris 2011 går endnu engang tæt på de unge svenskere og deres hverdag med digitale medier.

Rapporten Barnen, BRIS och it sætter for femte gang fokus på unge og internettet. Her kortlægges og diskuteres unges hverdag online på baggrund af den kontakt, BRIS har haft med de unge i 2010. BRIS er den svenske hjælpelinje i EU's Safer Internet Programme. I rapporten analyseres tre områder: Unge, sex og internettet, kærlighed og venskaber online samt sikkerhed og jura.

Årets rapport fokuserer på unges brug af internettet som et redskab til at udforske seksualitet og seksuel kontakt. BRIS' kontakt med børn og unge viser, at unges og voksnes holdninger til internettet og til kontakter over internettet er meget forskellige. BRIS skriver, at når unge ser muligheder, ser voksne farer. Dette selvom BRIS konstaterer, at der er få voksne, som tager sig tid til at komme til at kende de unges verden