Vejledning til forældre med yngre Facebook børn

Mange danske børn under 13 år har en Facebook profil, selvom tjenesten ikke tillader det. Derfor lancerer Red Barnet, Børns Vilkår, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge nu anbefalinger til forældre med børn under 13 år med Facebook profiler.

Man skal være 13 år for at kunne oprette en profil på Facebook, men flere organisationer oplever en stigning i henvendelser fra forældre, der ikke ved, hvordan de skal agere i forhold til deres mindre børns færden på Facebook. 

-Det er en kendsgerning, at mange børn under 13 år allerede har en profil på Facebook. Jo yngre børn er, jo sværere har de ved at overskue konsekvenserne af deres handlinger – også på Facebook. Disse børn har brug for, at deres forældre kan guide dem til på en kvalificeret måde, siger børnefaglig konsulent Lise Qvistgaard, Børns Vilkår.

Se Facebook vejledning til forældre

Man skal være 13 år for at kunne oprette en profil på Facebook, men i Danmark er der mange børn under 13 år, der bruger Facebook alligevel. Følgende vejledning er til disse børns forældre. En beslutning om at lade sit barn få en profil på Facebook kræver, at man som forælder er klædt ordentligt på. Som organisationer kan vi ikke tage beslutningen for forældrene, men vi kan sørge for tilgængelig vejledning og inspiration. Læs vejledningen her

Ifølge de fire organisationer er der god grund til at engagere sig i børns online-liv så tidligt som muligt.

-Vi oplever, at forældrene er usikre på, hvordan de skal forholde sig til, at deres børn er på Facebook. De ved ikke, hvor meget de skal blande sig, og om det er okay at sætte grænser – eller hvor grænserne i det hele taget går, siger Gry Hasselbalch, projektleder i Medierådet for Børn og Unges EU videncenter om børn og digitale medier. Hun fortæller, at også efterspørgslen fra landets skoler er steget. Her ønsker man materialer og viden på området.

Derfor har Red Barnet, Børns Vilkår, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge nu samlet kræfterne og i fællesskab udarbejdet anbefalinger rettet mod forældrene til de yngre børn på Facebook.

- Når børnene bliver teenagere, har de allerede flere års online-erfaring bag sig med egne sociale regler for fx. hvilke billeder, man lægger ud på nettet, og hvordan man kommenterer eller opdaterer sin status. Så er det svært som voksen pludseligt at komme med sin løftede pegefinger og fortælle dem, hvordan de skal bære sig ad, siger Jonas Ravn, projektleder fra Center for Digital Pædagogik. 

Danske organisationer i dialog med Facebook

Europæiske børn debuterer tidligere og tidligere på nettet. Men specielt i de skandinaviske lande er børn hurtige til at gøre brug af nettets mange muligheder for spil, underholdning og sociale netværk. De fire organisationer har derfor afholdt flere møder med Facebook vedrørende de mindre børns brug af tjenesten.

- I mange lande fungerer Facebook-grænsen på 13 år, men specielt her i Skandinavien, hvor børn debuterer i en tidlig alder på internettet, oplever vi et stigende behov for retningslinjer og vejledning til de yngre børns brug af Facebook. Dette har vi som forbruger- og børneorganisationer af flere omgange diskuteret med Facebook uden egentligt resultat. Det er blandt andet også derfor vi fire organisationer nu i fællesskab går ud med disse anbefalinger, siger Marianne Pihl, koordinator for Red Barnets Hotline.

Læs vejledningen til forældre her