Viden og rapporter

Hold dig opdateret med den nyeste viden og aktuelle tendenser om børn og unges brug af nye medier. Her i Medierådets vidensbibliotek finder du både rapporter, bøger, kodekser og undersøgelser, som du kan læse.

Unges digitale dannelse, antologi 2017

Digital dannelse kan dække over flere ting — trivsel og adfærd, kompetencer, medborgerskab og demokrati. Denne antologi kaster lys over disse områder. Syv bidragydere, heriblandt Medierådets formand, Anne Mette Thorhauge, sætter tal og ord på de unges adfærd og på de udfordringer og potentialer, de digitale teknologier stiller dem over for. Antologien er udgivet i samarbejde med forlaget Straarup & Co. 

 

Mapping of Media Literacy Practices and Actions in EU-28, rapport 2017

Ny undersøgelse fra European Audiovisual Observatory kortlægger media literacy-initiativer i EU’s 28 medlemslande. Undersøgelsen viser bl.a., at der på europæisk plan er mere end 500 projekter, og at Danmark er et af de lande, der har flest interessenter, der via lovgivning er pålagt at arbejde med media literacy-dagsordenen. 

 

Sex, hævn og video - børn og unges deling af intimt billedmateriale, antologi 2016

I antologien beskrives det hvordan delingen af intimt billedmateriale er sat i system, og hvor udbredt udvekslingen af materialet er blandt unge i almindelighed. Der gives også masser af input og ideer til det forebyggende arbejde. Antologien er udgivet af Forlaget Turbinen i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge. 

 

Børn og unges digitale virkelighed, rapport 2015-2016

Børn og unges digitale virkelighed skal understøttes af initiativer, materialer og kampagner. Medierådet, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik præsenterer sine projekter igennem perioden den 1. januar 2015 til den 30. juni 2016.

 

Computerspil og hverdagsliv - arbejdspapir 2, 2016 

Computerspil som adspredelse, samvær og konflikt i hverdagen er andet arbejdspapir fra forskningsprojektet "Computerspil og hverdagsliv", der udføres på Institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet. Denne delundersøgelse fokuserer på, hvordan spilaktivitet bliver en del af hverdagens rutiner, sociale samvær og konflikter blandt 14-16-årige danske drenge og piger.

Digitale medier i småbørnshøjde, rapport 2016

 

Ny dansk rapport undersøger de 0-8-åriges brug af digitale medier i hjemmet. Rapporten kigger bl.a. på hvordan de 0-8-årige anvender medier og teknologi i deres hverdag, hvilke medier og medieindhold de foretrækker, og hvad forældrene siger til deres  børns mediebrug?

 

Ordet er dit! Sikker Internet Dag, rapport 2016

I hele februar måned gav vi ordet til de unge, hvor de fik mulighed for at diskutere deres online-liv. Computerspil, skjulte reklamer og privatliv på nettet var blot nogle af emnerne, som de unge gav deres mening til kende omkring. Læs denne rapporten Ordet er dit! og bliv meget klogere på, hvordan de unge oplever livet på nettet.

 

Spilværk - spildesign i skolen, rapport og film 2015

Spilværk er et pilotprojekt med 5. klasses-elever, der belyser, hvordan det 21. århundredes færdigheder kan understøttes igennem spilproduktion, og hvordan denne metode med fokus på programmering, systemanalyse og design kan integrere læringsteknologi i skolen. Spilværk er et samarbejde mellem IT-Universitet, Det Danske Filminstitut og Medierådet. Læs rapporten og se filmen, der formidler processen og de vigtigste betragtninger og perspektiver fra projektet.

 

Media Literacy i en dansk kontekst, rapport 2015

Evnen til at begå sig i den digitale verden er en forudsætning for engageret medborgerskab og deltagelse i samfundslivet. Denne rapport, der er udarbejdet af IT-Universitetet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Medierådet, giver et bud på, hvordan det er muligt at måle media literacy-niveauet i den danske befolkning. 

 

Unge handler på digital mobning, rapport 2015

Over trefjerdedele af de unge, der har oplevet digital mobning, har gjort noget ved det. Det viser en landsdækkende undersøgelse blandt 2.000 elever i 7. klasse fra Børnerådets Børne- og Ungepanel.

 

Computerspil og hverdagsliv - arbejdspapir 1, 2015

Piger er også gamere er et arbejdspapir, der opsummerer resultaterne af den indledende spørgeskemaundersøgelse i projektet "Computerspil og hverdagsliv", som udføres af forskere ved Institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet. 1560 børn og unge mellem 10-18 år har deltaget i undersøgelsen

 

License2Share - Forbered din digitale fremtid, hæfte 2015

Dette hæfte indeholder værktøjer til, hvordan børn og unge kan styrke deres digitalt selvforsvar. De skal både forstå og kunne håndtere deres private data på nettet af hensyn til deres trivsel og sikkerhed i hverdagen og af hensyn til deres fremtid.

 

Digitale kompetencer - It i danske skoler i et internationalt perspektiv

Danmark har sammen med 20 andre lande deltaget i undersøgelsen (ICILS 2013) af elever i 8. klasses digitale kompetencer. ICILS er det første internationale forskningsstudie, der fokuserer på elevers tilegnelse af computer- og informationskompetencer.

 

Børn og unges digitale trivsel: Projektrapport 2012-14

Børn og unges mediebrug skal understøttes med vejledning. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik præsenterer sine projekter igennem perioden 1. maj 2012 og 31. oktober 2014 i en projektrapport.

 

Net Children Go Mobile, afsluttende rapport 2014

Net Children Go Mobile projektet viser, at børns oplevelse af onlinemedier øges gennem brug af smartphones og tablets.. Børn, der går online fra bærbare enheder, kommunikerer lettere, finder hurtigere information og de har generelt flere måder at tilgå deres onlineinteresser.

 

Medierådet og computerspil, rapport 2014

Forældre, lærere og pædagoger føler sig ofte udfordret i spørgsmål om børn og unges brug af computerspil. Hvilke spil egner sig til en given alder? Hvordan håndteres spilaktiviteterne?  Hvordan hænger spil og trivsel sammen? Disse spørgsmål blev drøftet til debatmøder hos Medierådet i foråret, og en opsamling af diskussionerne er nu i en rapport.

 

Net Children Go Mobile: New risks and opportunities, rapport 2014

I anledning af Sikker Internet Dag 2014 udgav Net Children Go Mobile den færdige rapport om digitale risici og muligheder for børn og unge. Den kvantitative undersøgelsen har deltagelse af Danmark, Storbritannien, Italien, Rumænien, Belgien, Portugal og Irland, og den involverer 2500 børn og unge i alderen 9-16 år.

 

Tweens mellem spil og sociale medier, rapport 2013

Undersøgelsen, som er gennemført af Medierådet for Børn og Unge og DR Medier i efteråret 2013, er en kvalitativ undersøgelse blandt 7-12-årige børn og deres forældre. Den er forestået af DR Medieforskning i samarbejde med TNS/Gallup, og viser blandt andet, at børnenes medieaktiviteter hovedsageligt foregår ved at spille spil via forskellige platforme og derigennem introduceres til at være sociale på et medie.

 

Net Children Go Mobile: New risks and opportunities - de første resultater, 2013

Danmark indgår i den nyeste europæiske undersøgelse, Net Children Go Mobile, om børn og unges adgang til og brug af mobile enheder såsom smartphones og tablets. Sammenlignet med de andre lande i undersøgelsen (Storbritannien, Italien og Rumænien) lægger Danmark sig i front med antallet af 9-16 årige, der ejer en smartphone.

 

Børn og unges digitale hverdagsliv: Årsrapport 2012-2013

Børn og unges digitale trivsel er et fælles anliggende. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik står sammen om at styrke børn og unges digitale hverdagsliv. 

 

Youth have their say on internet governance (2012):

Rapporten er udarbejdet af NORDICOM og Göteborg Universitet på baggrund af "Nordic Youth Forum" i Stockholm, juni 2012. 

 

EU Kids Online: Rapport 2012

Resultater fra den europæiske undersøgelse EU Kids online viser, at danske børn sammen med de svenske har den tidligste debut på nettet i Europa. Generelt er Danmark et af de lande, der ligger i toppen med hensyn til børns internetbrug samt et af de lande, hvor flest børn har en profil på nettet. 

 

Ungdomsforum rapport (2012): "The Safer Internet Day Youth Agenda"

Over 70 unge mødtes den 7. februar 2012 for at diskutere udfordringer og muligheder i den digitale hverdag. Læs reportager og refleksioner fra dagen i denne rapport.

 

Børn og unges digitale kompetencer og trivsel: Årsrapport 2010-2011


Safer Internet Centre Denmark er et parnerskab mellem Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge. Centret har til opgave at understøtte børn og unges digitale kompetencer og trivsel og indgår i et netværk med 29 andre centre i Europa inden for rammerne af EU's INSAFE program. Sater Internet Centre Denmarks årsrapport  for 2010/11 giver et bredt indtryk af de mange spørgsmål og problemstillinger, der er fulgt i kølvandet på den digitale revolution – navnlig når det handler om børn og unge.

 

Småungar & Medier (2010)

Fakta om små barns användning och upplevelser av medier
For først gang undersøger det svenske Medierådet de yngste børns medievaner ved at sætte fokus på børn mellem 2 og 9 år. Rapporten viser blandt andet, at to tredjedele af de 2-5-årige og næsten alle 5-9-årige bruger computer. 43% af de 2-årige bruger computeren ind imellem. Samlet set bruger de 2-9-årige primært computeren til at spille spil på. I 2005 viste en anden undersøgelse fra det svenske Medierådet, at børn i gennemsnit var 9 år gamle, når de startede med at bruge internettet. Den nye undersøgelse viser også, at alderen for børns internetdebut er faldet med 5 år. Børn er nu i gennemsnit 4 år gamle, når de starter med at bruge nettet. Dermed er de online, inden de kan læse og skrive.

 

Ungar & Medier (2010)

For fjerde gang har 2000 børn og unge samt 2000 forældre besvaret spørgsmål om de unges oplevelser med medier og deres måder at bruge dem på. Det svenske Medieråd har udgivet Ungar & Medier 2010, der er en opfølgning til rapporterne Ungar & Medier 2005, 2006 og 2008. Det særlige ved rapporten om unge og medier er, at den både spørger de unge om deres hverdag med medier men samtidig også sætter fokus på forældrenes oplevelser og forestillinger om unge og medier. Brugen af internettet er vokset markant, så næsten alle 9 til 16-årige nu er på nettet. Desuden inddrager rapporten viden fra de tidligere rapporter til at give indblik i, hvor hurtigt den daglige brug af medier har udviklet sig, siden første rapport udkom for fem år siden. 

 

Unges holdninger til internettet og sex

Rapporten Se mig - Unga om sex och internet fra den svenske ungdomsstyrelse kortlægger børn og unges erfaringer med og syn på at eksponere sig selv på nettet. Undersøgelsen sætter også fokus på de unges holdninger til seksuel udnyttelse gennem interaktive medier og viser blandt andet, at absolut størstedelen af de unge fortæller, at de hverken har lagt sexede billeder af sig selv ud på nettet eller sendt sådanne billeder via mobilen. Dette gælder for 90-95% af de unge. Undersøgelsen fremhæver blandt andet, at de fleste unge ikke er grænseløse, men meget vidende, ligesom de har fokus på sikkerhed, når de bruger internettet. 

 

EU Kids Online II: Risk and Safety on the Internet (2010)

Over 23.000 børn mellem 9-16 år og deres forældre fra 25 europæiske lande er blevet interviewet i en ny europæisk undersøgelse foretaget af forskernetværket EU Kids Online. Undersøgelsen giver et bredt billede af børn og unges gode og dårlige oplevelser på nettet, deres kompetencer og viden, samt deres forældres viden - eller manglende deraf - om deres børns brug af nettet. 

 

Public Report 2009 - 2010/ Awareness Centre Denmark

Medierådet for Børn og unge har udgivet deres rapport om året der gik for Videncenter Danmark anno 2009 - 2010. Her kan du læse om de mange tiltag der er sket i årets løb, diverse aktiviteter nationalt og internationalt, samt læse mere om en række forskellige awareness redskaber. 

 

Unge og online sociale netværk (2010)


I denne ph.d.-afhandling af Malene Charlotte Larsen udforskes 12-18-årige danske børn og unges brug af et af den seneste tids nyere internetfænomener: Online sociale netværk. Afhandlingens hovedformål er at opnå en forståelse af, hvilke betydninger SNS’er som f.eks. Arto og Facebook har for de unge brugeres individuelle og sociale liv, og hvordan de anvender disse sider som en del af deres hverdag. 

 

Barnen, BRIS och it 2010


I den svenske rapport ”Barnen, BRIS och it 2010” kan du blive klogere på børn og unges hverdag med internet og mobil. Her kan du blandt andet læse om børn, der bekymrer sig over voksnes storforbrug af internettet, og unge, der rådgiver hinanden i kærlighedens udfordringer. 

 

It‐sikkerhedskomiteens kodeks (2010)


It-sikker­heds­komiteen står bag nyt kodeks om god adfærd på sociale online netværkstjenester. Kodeksets formål er, at forbedre fortroligheden omkring brugernes private oplysninger på netværkstjenesterne og tilskynde til god adfærd mellem brugerne.

 

Youth, Privacy and Reputation (2010)


En ny rapport fra Berkman Center for Internet & Society ved Harvard Universitet sætter fokus på børn og unges brug af internettet og deres opfattelse af privacy. Rapporten 'Youth, Privacy and Reputation' problematiserer, hvordan emnet ofte behandles med udgangspunkt i de voksnes forståelser, og gør blandt op med begrebet 'de digitale indfødte'. 

 

Barn og digitale medier 2010


Medietilsynet i Norge har lavet en landsdækkende undersøgelse om børn og unges brug af de elektroniske medier. I rapporten ’Barn og digitale medier 2010' opsummeres hovedresultaterne. Rapporten, der udkom i foråret 2010, kan pga. ligheder mellem Danmark og Norge give et fingerpræg om, hvordan det står til herhjemme. 

 

Didaktik 2.0 (2010)


En gruppe medarbejdere fra Læremiddel.dk med Karsten Gynther i spidsen som redaktør har udgivet bogen ”Didaktik 2.0. Læremiddelkultur mellem tradition og innovation”. Bogen beskriver læremiddelkulturen i skolen i dag og giver inspiration til nye arbejdsformer for både lærere og elever. 

 

Skole 2.0 (2010)


Bogen 'Skole 2.0' beskriver vidensamfundets skole i en tid, hvor web 2.0 er et begreb, man må forholde sig til. Forfatterne tager afsæt i relationen mellem skolen og samfundets transformation og sætter fokus på, hvilken betydning det har for en række pædagogiske emner. Bogen er forfattet af Birgitte Holm Sørensen, Lone Audon, Karin Twedell Levinsen. 

 

Børn og nye medier (2010)


Må man sms’e ved middagsbordet og er virtuelle venner rigtige venner? Ny bog fra Børns Vilkår forfattet af Malene Erkmann giver gode ideer til, hvordan man tackler det digitale familieliv og taler med børn om deres liv i den digitale verden. Et af bogens hovedbudskaber er, at man som forældre ikke skal være så bange for de nye medier.

 

Faghæfte 48 (2010)


Den 26. marts udkom faghæfte 48, der giver et samlet overblik over de it- og mediekompetencer, som eleverne forventes at have tilegnet sig, når de forlader skolen. Danmarks it-vejlederforening har lanceret hjemmesiden www.faghæfte48.dk, der stiller en række gode ressourcer til rådighed for lærere og skoleledere i arbejdet med at inddrage it i undervisningen.

 

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne  (2010)


En analyse og vurdering af ti digitale læremidler. Undersøgelsen fra Nationalt videncenter for læremidler viser, at målrettet brug af digitale læremidler i folkeskolen frigiver lærerressourcer, giver eleverne lyst til at lære og opfordrer eleverne til at hjælpe hinanden. 

 

Portræt af en 4. klasse (2010)


Børnerådet har spurgt 1.800 børn i 92 4.klasser om deres syn på og oplevelser med en lang række forskellige emner. I denne rapport tegnes et bredt billede af de 10-11-årige børns oplevelser og erfaringer med livet i skolen, derhjemme i familien, med vennerne, fritiden, livet på nettet osv.

 

Tanker fra voksne (2010)


I ’Tanker fra voksne’ gives der gennem en række kortfattede og spændende artikler svar på hvad der karakteriserer børns liv i dag. I artikelsamlingen kan man bl.a. læse om hvorfor det er vigtigt at børn kender deres rettigheder og hvorfor vi ikke kan opstille forbud for børns netadfærd. Samlingen er udgivet af Børnerådet i forbindelse med deres nye 

 

Safer Social networking Principles for the EU (2009)


EU udarbejdede i 2009 en række anbefalinger til sociale netværkstjenester kaldet ’Safer Social networking Principles for the EU’. En samling af de mest populære tjenester blev herefter gået efter i sømmene for at se hvorvidt de lever op til forskrifterne fra EU. Det er der kommet en række spændende rapporter ud af. 

 

Digitalt Børne- og Ungdomsliv anno 2009


En undersøgelse, som Medierådet for Børn og Unge har udarbejdet i anledning af Sikker Internet Dag 2009, giver viden om, hvordan børn og unge håndterer hinandens privatliv på net og mobil. Undersøgelsen sætter fokus på børns brug af profiler, digitale billeder, debatfora etc. 

 

Teaching Consumer Competences – A Strategy for Consumer Education 2009

 

This report on consumer education is the third, revised edition based on editions published in 1995 and 2000. The objectives and content of consumer education programmes promoting sustainable consumption need to be revised and expanded as the digitalisation of technology and the increasing diversity of media change the operating environment of consumers, making necessary the introduction of new objectives and fields of consumer education. 

 

EU Kids Online I: Final report (2009)

Målet med EU Kids Online er at identificere og sammenstille forskning fra hele Europa og at gøre dette arbejde tilgængeligt via netværkets hjemmeside. Projektets første periode fra 2006-2009 resulterede i en samlet report, der sammenligner børn og unges muligheder og risici online i 21 lande på tværs af Europa, deriblandt Danmark, Sverige og Norge. 

 

Sådan bruger danskerne netværkstjenester (2008)

It-sikkerhedskomitéens undersøgelse om danskernes brug af de mange online sociale netværkstjenester. Komitéen gennemførte i efteråret 2008  to Megafon-undersøgelser om danskernes holdning og adfærd i online sociale netværkstjenester, som blev præsenteret på konferencen Privatliv på profilen den 11. november. 

 

Børnerådets undersøgelse ”Mobning 2008”

Børnerådet har spurgt 1.100 børni Børne- og Ungepanelet, om hvordan de oplever mobning i dagligdagen. Børnene, der alle går i 6. klasse, fortæller, at mobning er et reelt og alvorligt problem. Undersøgelsen bekræfter således, at mobningen stadig har et væsentligt omfang. 

 

Eurobarometer (2008 + 2007)

EU kommissionens nye Eurobarometer undersøgelse har taget et kig på børn over hele Europas brug af nye medier. Den viser, at børnene kender til de forskellige ricisi forbundet med brugen af internet og mobil. Dog er der en tendens til, at de, når de kommer ud i problemer på nettet, kun går til en voksen i sidste instans. 

 

Kontakt

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
Tlf. +45 3374 3607
lisbethh@dfi.dk

Diana Bjørn Milenkovic
Projektleder
Tlf. +45 3374 3479
dianam@dfi.dk