Vigtigt fokus på børn og unges digitale tryghed og trivsel i ny medieaftale

MEDIERÅDET. Med medieaftalen for 2022-2025 følger nye fokusområder og opgaver til Medierådet.

Med medieaftalen for 2022-2025 følger nye fokusområder og opgaver til Medierådet, der skal udvikle et børnekvalitetsmærke samt administrere en projektpulje til styrket digital dannelse blandt børn og unge med fokus på opsamling og udbredelse af viden og erfaringer.

"Den nye medieaftale sender et stærkt signal i forhold til de mange udfordringer, der er fulgt i kølvandet på den teknologiske udvikling. Særligt børne- og ungeområdet har regeringen og aftalepartierne haft fokus på. Jeg glæder mig meget over, at Medierådet med de nye opgaver fra medieaftalen kan sætte endnu større fokus på og kraft bag arbejdet for at øge børn og unges tryghed, trivsel og rettigheder i det digitale miljø. Et arbejde som vi i Medierådet vil gennemføre i samarbejde med aktører på området,” siger Miriam Michaelsen, forperson i Medierådet for Børn og Unge.

De nye opgaver for Medierådet i medieaftalen for 2022-2025, der blev offentliggjort 21. maj 2022:

  • Udvikling af et børnekvalitetsmærke der skal hjælpe forældre og børn med at navigere i de mange tilbud til børn og unge. Et arbejde der skal ske i samspil med den igangværende opgave med etiske retningslinjer og en frivillig mærkningsordning for digitalt indhold målrettet børn og unge.
  • En projektpulje til styrket digital dannelse blandt børn og unge til projekter udarbejdet i samarbejde mellem kommuner, civilsamfundsorganisationer, børne- og ungeinstitutioner og/eller – administreret af Medierådet, som skal opsamle og udbrede viden og erfaringer herfra. Blandt andet til det nyetablerede Center for Demokrati og Techs arbejde med opbygning af viden om bl.a. teknologiudviklingens effekter på børn og unges trivsel.